Data från Fortnox till Google Sheets

Få full kontroll och översikt över ditt företags ekonomi

Gör alla siffror förståeliga

Få tillgång till all data du genom åren har lagt in i Fortnox. Forma datan så som du vill för att få de svar som du behöver.


Forma, jämför och gör beräkningar

Gör beräkningar på din historik för att kunna dra slutsatser om framtiden och ta välgrundade beslut.

Dela enkelt med andra

Dra nytta av den fenomenala funktionen i Google Workspace som låter dig dela dina dokument online, internt och externt.

Precis det du behöver.

Fortnox enkelhet och säkerhet, kombinerat med flexibiliteten och möjligheterna i Google Workspace

Google Workspace är Googles molnpaket för företag, utvecklat för att innehålla precis de verktyg som företag kan behöva. Det innehåller bland annat Google Mail, Drive, Calender - och Sheets. Sheets är kalkylark, en funktion som liknar Microsofts Excel.

Kalkylark som verktyg i företag

Beräkna, jämför, dra slutsatser och dela med dig av dina upptäckter.

Försäljning och intäkter
Fakturor och kostnader
Kassaflöde och eget kapital